Home Databanken VTB

Broek, J. van den. Het Gallée-monument te Vorden. In: Vordense kronyck: 7:1 (1989) 5-9

metselaars metselden een fles met oorkonde met namen en datum erop in het monument.

signatuur
V 279

trefwoorden
bouwoffer(Nederland, Gelderland, Vorden) (p.8)
herinnering

auteur
Broek, J. van den