Home Databanken VTB

Brinkkemper, S., I. Soepnel. Apollo en Christus; klassieke en christelijke denkbeelden in de Nederlandse Renaissance-literatuur. Zutphen : Walburg pers, 1989. 239 p.
ISBN 90 6011 630 5

Voorbeelden uit de klassieke, de christelijke en Nederlandse literatuur geven aan welke de belangrijkste denkbeelden in de Renaissance waren

signatuur
3900
XIII.3 c
Brink

trefwoorden
bijgeloof(1550-1700, Nederland)
cultuur
volksgeloof
kosmologie
symboliek
getal

auteur
Brinkkemper, S., I. Soepnel