Home Databanken VTB

Beugels, Paul. Europa van de culturen: sluitstuk van de markt of een verblijdende euterpe. In: Ons erfdeel: 32:2 (1989) 167-173

het politieke denken in europa over cultuur.

signatuur
O 055

trefwoorden
cultuurbestendiging
identiteit

auteur
Beugels, Paul