Home Databanken VTB

Bendix, Regina. Tourism and cultural displays; inventing traditions for whom?. In: Journal American folklore: 102:404 (1989) 131-146

Op basis van de gang van zaken in Interlaken stelt de auteur dat folkloristische evenementen een middel kunnen zijn om in het toeristische hoogseizoen een lokale identiteit te scheppen en te bewaren. Bevat interessante lit. opgave

signatuur
J 419

trefwoorden
toerisme(Zwitserland)
cultuur
folklorisme
identiteit

auteur
Bendix, Regina