Home Databanken VTB

Bax, M. De vernedering van een heilige. Religieuze machtspolitiek in een Zuidnederlandse dorpsgemeenschap. Hilversum : Gooi en Sticht, 1989. 48 p.
ISBN 90 304 0497 3

signatuur
3910
11
Bax

trefwoorden
katholiek(Nederland)
politiek

auteur
Bax, M.