Home Databanken VTB

Barre tijden; crisis en sociale politiek rondom de Zuiderzee 1650-1850. Red. R.P. Zijp, D. Damstra, P.C. van Royen, M. Scharloo. Zutphen : Walburg Pers, 1989. 101 p.
ISBN 90 6011 666 6

signatuur
3900
XIII.3 c 12
Barre

trefwoorden
armenzorg(1650-, Nederland)