Home Databanken VTB

Balmer, R. A perfect Babel of confusion; Dutch religion and English culture in the middle colonies. New York etc. : UP, 1989. 258 p.
ISBN 0 19 505873 9

De botsing tussen de Nederlandse en Engelse cultuur, het verdwijnen van de Europese cultuur

signatuur
4A-X

Balmer

trefwoorden
religiositeit(1664-1800, VS)
cultuurbeïnvloeding
geloof

auteur
Balmer, R.