Home Databanken VTB

Zwischen Festtag und Alltag; zehn Beiträge zum Thema "Mündlichkeit und Schriftlichkeit". Hrsg. W. Raible. Tübingen : Narr, 1988. 230 p.
ISBN 3 97808 396 3

Aantal bijdragen over de verhouding culturele en communicatieve geheugen, de rol van de sociale factor en de overgang van mondelinge naar schriftelijke weergave.

signatuur
3982
IV
Zwischen

trefwoorden
volksverhaal