Home Databanken VTB

Winti-religie. Een Afro-Surinaamse godsdienst in Nederland. Red. F. Derveld, H. Noordergraaf. Amersfoort/Leuven : De Horstink, 1988. 188 p.
ISBN 90 6184 318 9

Beschouwingen, verhoudingen met christelijke kerken; de Nederlandse situatie.

signatuur
3910
XI.4
Winti

trefwoorden
kerkgenootschap(Nederland)
winti