Home Databanken VTB

Walvisvaart in de Gouden Eeuw; opgravingen op Spitsbergen. Red. L. Hacquebord, W. Vroom. Amsterdam : Bataafsche Leeuw, 1988. p.
ISBN 90 6707 186 2

signatuur
3961
2 c
Walvis

trefwoorden
walvis(Nederland)
huis (p.67-79)
materiele cultuur (p.80-90)
kleding (p.97-118)
voeding (p.119-129)
dood (p.130-139)