Home Databanken VTB

Vijf eeuwen gezinsleven; liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland. Red. H. Peeters, L. Dresen-Coenders, T. Brandenbarg. Nijmegen : SUN, 1988. 256 p.
ISBN 90 6168 285 1

signatuur
3920
4 c
Vijf

trefwoorden
opvoeding(Nederland) (p.57-98)
spel
heks
vrouw
huwelijk
man