Home Databanken VTB

Verrips, Kitty. Mentality and power balances; the development of tenant's attitudes on a Dutch estate. In: Ethnologia Europaea: 18:1 (1988) 59-71

Op het landgoed 'Eeckeren' in Salland zijn de economische en juridische verhoudingen tussen landheer en pachters de afgelopen vijftig jaar drastisch veranderd. Verrips beschrijft eerst hoe deze verhoudingen wat betreft bezit,arbeidsverdeling, solidariteit en hierarchie in het verleden precies lagen. Daarna laat ze zien dat vooral door in de jaren vijfig uitgevaardigde wetten met betrekking tot gepachte grond de pachters veel meer zeggenschap kregen over het land. Tegelijkertijd konden boeren door de invoering van de A.O.W. op hun 65ste afstand doen van de boerderij, wat voor het gezinsleven grote consequenties had. (Van driegeneratie familie naar kerngezin). Verrips toont aan dat deze veranderingen ook een revolutie in de mentaliteit van de pachters te weeg heeft gebracht. Werden zij in de jaren vijfig nog beschreven als gesloten, argwanend en conservatief, nu is Eeckeren een dorp met een hoge scholingsgraad waar het boerenbedrijf op een moderne manier uitgeoefend wordt. Het dorp, waar vroeger pachters en dagloners in twee gescheiden werelden leefden is nu een eenheid geworden, maar wel een eenheid die zich als katholiek eiland in een voornamelijk protestantse omgeving uiterst assertief opstelt ten opzichte van de buitenwereld. Hierin is een nieuwe solidariteit gevonden.

signatuur
E 053

trefwoorden
cultuurinvloed(Nederland, Overijssel, Vilsteren)
mentaliteit

auteur
Verrips, Kitty