Home Databanken VTB

Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665); dagboek van Gerard Udinck, een Groninger gildeleider uit Westfalen. Ingel. en uitgeg. Hermann Niebaum, Fokko Veldman. Groningen : Wolters-Noordhoff, 1988. 2948 p.
ISBN 90 6243 103 8

Voornamelijk aantekeningen over het weer, preken, prijs van levensmiddelen, politieke gebeurtenissen

trefwoorden
dagboek(Nederland, Groningen, Groningen)
voeding