Home Databanken VTB

Ven, D.J. van der. Zeeuwsch volk in Zeeuwsche dracht. Baarn : Bosch & Keuning, 1936. 40 p.

trefwoorden
kleding(Nederland, Zeeland)
klederdrcht

auteur
Ven, D.J. van der