Home Databanken VTB

Provinciaal beleid en streekcultuur. Red. M. Herweijer, F.J. Paas. Groningen : Universiteitsdrukkerij, 1988. 53 p.
ISBN 90 367 0072 8

beschouwingen over actuele ontwikkelingen en strijdpunten in het streekkultuurbeleid van de drie noordelijke provincies

signatuur
3905
2.1
Prov.

trefwoorden
cultuurgeografie(Nederland)
regionale geschiedenis
identiteit