Home Databanken VTB

Ven, D.J. van der. Van knipmutsen en oorijzers. Baarn : Bosch & Keuning, [1937]. 32 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3955
3.3.2 c
Ven

trefwoorden
kleding(Nederland)
oorijzer
hoofdbedekking
klederdracht
knipmuts
muts

auteur
Ven, D.J. van der