Home Databanken VTB

Pastoor protesteert tegen bijgeloof. In: Historische kring IJsselstein: nr. 47 (1988) 136-137

pastoor van IJsselstein weigert duivel uit te drijven; de pastoor van Varik geeft wel gehoor aan het verzoek.

signatuur
U 006

trefwoorden
duivelbanner(Nederland, Utrecht, IJsselstein)
geestelijke katholiek