Home Databanken VTB

Over, door en om de Leytsche Dam; geschiedenis van een gouden gemeente. Red. F.H.Chr. M. Daams, J.D. de Kort Sr.. Leidschendam : Gemeente Leidschendam, 1988. 399 p.
ISBN 90 9002202 3

signatuur
9309
c8
Leidschendam

trefwoorden
bedevaart(Nederland, Zuid-Holland, Wilsveen) (p.288-295)
Maria
boerenhuis
O.L.V.