Home Databanken VTB

Oost-Nederland in de 19e eeuw. Het moderniseringsproces in Drenthe, Overijssel en Gelderland in de negentiende en vroeg twintigste eeuw. Red. Wantje Fritschy, Leo Douw. Amsterdam : VU Uitgeverij, 1988. 116 p.
ISBN 90 6256 603 0

signatuur
3900
XIII.4 c
Oost

trefwoorden
familie(Nederland)
verkeer
voortplanting
gezin
huwelijk