Home Databanken VTB

Oost-Nederland in de 19e eeuw. Het moderniseringsproces in Drenthe, Overijssel en Gelderland in de negentiende en vroeg twintigste eeuw. Red. Wantje Fritschy, Leo Douw. Amsterdam : VU Uitgeverij, 1988. 116 p.
ISBN 90 6256 603 0

signatuur
3900
XIII.4 c
Oost

trefwoorden
cultuurbestendiging(1860-, Nederland, Drente) (p.13-26)
landbouwer vrouw (p.27-42)
huishouding
nabuurschap (p.17,27-42)
criminaliteit (p.43-53)