Home Databanken VTB

Noordegraaf, Leo, Gerrit Valk. De gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen. Bergen : Octavo, 1988. 283 p.
ISBN 90 70805 14 6

de maatschappelijke gevolgen van de pest: op geboorte, dagelijks leven, geloof, mentaliteit

signatuur
3910
12.2.1
Noorde

trefwoorden
mentaliteit(1500, Nederland)
pest

auteur
Noordegraaf, Leo, Gerrit Valk