Home Databanken VTB

Nieuweboer, Adèle. Welgestelden in de 18e eeuw; huwelijk en bruiloftspoezie. In: Ons Amsterdam: 40:12 (1988) 338-341

maatregelen om uitspattingen te keren, dichterlijke gelukwensen, suikerwerk.

signatuur
O 050

trefwoorden
huwelijk
verbod
luxe
weelde

auteur
Nieuweboer, Adèle