Home Databanken VTB

Nentjes, T. Memoires over mijn vader W. Nentjes. In: Rondom Urker volksleven: 14:6 (1988) 18

signatuur
U 035

trefwoorden
dagindeling(Nederland, Overijssel, Urk)
maaltijd

auteur
Nentjes, T.