Home Databanken VTB

Lutheranen in Amsterdam(1588-1988); gedenkboek ter gelegenheid van 400 jaar Evangelisch-lutherse gemeente te Amsterdam. Red. J. Happee, J.L.L. Meiners, M. Mostert. Hilversum : Verloren, 1988. p.
ISBN 90 6550 313 7

viering in de Lutherse kerk door zondagscholen; viering olv Duitse predikant: met afbeelding heilige familie; Krippenspiel; zondagsschool na c 1940: gezamenlijke viering met andere zondagsscholen; wijkkerstfeest in week voor kerstmis

trefwoorden
kerstmis(1588-, Nederland, Noord-Holland, Amsterdam) (p.164,170,178,180)
zondagsschool
kerstfeest
protestant