Home Databanken VTB

Lunenberg, Mieke. Geluk door geestelijke groei; de institutionalisering van de jeugdzorg tussen 1919 en het midden van de jaren 30, uitgewerkt voor Amsterdam; Opgroeien voor galg en rad? Jeugdzorg in de Jordaan tussen 1920 en 1935
Videoband bij het derde deel van het proefschrift. Waanders : Zwolle, 1988. 192 p.
ISBN 90 6630 146 5

signatuur
3900
XV.3
Lunen

trefwoorden
civilisatie(Nederland, Noord-Holland, Amsterdam)
jeugd
vereniging
vrijetijdsbesteding

auteur
Lunenberg, Mieke