Home Databanken VTB

Le Wita, Beatrice. Ni vue, ni connue; approche ethnographique de la culture bourgeoise. Paris : Ed. Maison des sciences de l'homme, 1988. 200 p.
ISBN 2 7351 0276 9

Karakteristiek van de burgerij aan de hand van een analyse van een aantal families

signatuur
3900
XII.4.6
Le Wita

trefwoorden
burger(Frankrijk)

auteur
Le Wita, Beatrice