Home Databanken VTB

Der letzte Gang - De laatste gang. Totenbrauchtum. Gebruiken rond de dood. Westmünsterland -Oost-Nederland. z.pl. / Vreden : Kreis Borken, Hamaland-Museum/Rijksmuseum Twenthe, 1988. 351 p.

bezigheden en gebruiken rond de dood: nabuurschap, aanzeggen, kleden, maaltijd, klokluiden, rouw, gedenkteken

signatuur
3940
1.5 b
Letzte

trefwoorden
aandenken(Nederland)
dode
begrafenis
nabuurschap
aanzeggen
kleding