Home Databanken VTB

Lenders, Jan. De burger en de volksschool, culturele en mentale achtergronden van de onderwijshervorming. Nederland 1780-1850. Nijmegen : SUN, 1988. 348 p.
ISBN 90 6168 288 6

signatuur
3920
1.7.1 c
Lenders

trefwoorden
onderwijs(1780-1850, Nederland)

auteur
Lenders, Jan