Home Databanken VTB

Knippenberg, Hans, Ben de Pater. De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie sinds 1800. Nijmegen : SUN, 1988. 222 p.
ISBN 90 6168 286 X

Informatie over regionalisme nationale eenheid vanaf 1800 (tijd, dialecten etc.)

signatuur
3900
XIII.4 c
Knippenberg

trefwoorden
regionalisme(Nederland)

auteur
Knippenberg, Hans, Ben de Pater