Home Databanken VTB

Knippenberg, Hans, Ben de Pater. De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie sinds 1800. Nijmegen : SUN, 1988. 222 p.
ISBN 90 6168 286 X

eenwording op het gebied van economie, communicatie, onderwijs en godsdienst

signatuur
3900
XIII.4 c
Knippenberg

trefwoorden
cultuurverandering(1800, Nederland)
cultuurverspreiding

auteur
Knippenberg, Hans, Ben de Pater