Home Databanken VTB

Sociale en culturele kennis; hoe bevalt de Nederlandse vrouw? en 44 andere vragen beantwoord. Red. Paul Dekker, Marjanne Konings-van der Snoek. Rijswijk : Sociaal en Cultureel Planbureau, 1992. 259 p.
ISBN 90 5250 318 4

Over vrouwen en emancipatie; wonen en werken; opinies en opinieklimaat; beleidsevaluatie; beleidsontwikkeling; bestuur en organisatie; methoden en technieken.

signatuur
3900
XII.1.2
Sociale

trefwoorden
vrouw(Nederland)
wonen
arbeid