Home Databanken VTB

Holtkamp, Angelico. Van begijnen en schoolmeesters tot leraren basisonderwijs; bronnen en bouwstenen voor de geschiedenis van de katholieke onderwijzersopleidingen in Nederland. Nijmegen : Kath. Doc. Centrum, 1988. 319 p.
ISBN 90 70504 22 7

signatuur
3920
1.7.1 c
Holtk

trefwoorden
onderwijs(Nederland)

auteur
Holtkamp, Angelico