Home Databanken VTB

Hier volgt een schrijven van wijle Doruske van der Logt.... In: Sprokkelingen heemkunde kring Uden: nr. 4 (1988) 9

Boer doodt Franse dragonder met houweel; op advies van pastoor 's nachts bede voor zielerust.

signatuur
S 119

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Noord-Brabant, Uden)
dood
bidden
moord
Fransen