Home Databanken VTB

Heijden, W.G.M. van der. Overdenkende de broosheid des levens; testamentenonderzoek naar religieuze mentaliteitsveranderingen in twee Brabantse enclaves: Gemert en het Land van Ravenstein 1662-1794. Lieshout : eigen beheer, 1988. 166 p.

Beschrijving van de geschiedenis van beide enclaves, aanwijzingen over religieuze leven, de religieuze inhoud van het testament (devoties, broederschappen, kloosterorden etc.) beschrijving van begrafenis

signatuur
3905
1.3
Heijden

trefwoorden
dood(Nederland, Noord-Brabant, Ravenstein)
mentaliteit
volksreligiositeit
testament
heilige
Maria

auteur
Heijden, W.G.M. van der