Home Databanken VTB

Hahn, Johan. Het zout in de pap; levensbeschouwing en televisie; bouwstenen voor een analytisch-interpretatieve methode ten behoeve van het onderzoek naar de levensbeschouwelijke implicaties van televiesie-programma's. Hilversum : Gooi en sticht, 1988. p.
ISBN 90 304 0419 1

signatuur
3980
4
Hahn

trefwoorden
cultuur(Nederland)
geloof
televisie

auteur
Hahn, Johan