Home Databanken VTB

Gurevich, Aron. Medieval popular culture: problems of belief and perception. Cambridge : UP, 1988. 275 p.
ISBN 0 521 30369 9

Reconstructie van het geloof en de waarneming van de massa voorkomend in de geschriften van de clerici.

signatuur
3900
XIII.2
Gure

trefwoorden
heilige
cultuur
straf
volksgeloof

auteur
Gurevich, Aron