Home Databanken VTB

Goettsch, Rien. Het feest in Nederlandstalige tijdschriften 1775-1800; een onderzoek naar opvattingen over feestvieren in het laatste kwart van de achttiende eeuw. Amsterdam : eigen beheer, 1988. 118 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3940
2 c
Goettsch

trefwoorden
spel, dier(Nederland)
pinksteren
Sinterklaas
kerstmis
kinderschrik
jaarwisseling

auteur
Goettsch, Rien