Home Databanken VTB

Goettsch, Rien. Het feest in Nederlandstalige tijdschriften 1775-1800; een onderzoek naar opvattingen over feestvieren in het laatste kwart van de achttiende eeuw. Amsterdam : eigen beheer, 1988. 118 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3940
2 c
Goettsch

trefwoorden
feest(Nederland)
aprilgrap
kermis
vermaak
dier
april 1

auteur
Goettsch, Rien