Home Databanken VTB

Godsdienst, mentaliteit en dagelijks leven; religieuze geschiedenis in België sinds 1970 = Religion, mentalité et vie quotidienne; histoire religieuse en Belgique depuis 1970.; handelingen van het colloquium van 23-24 september 1987 = Actes du colloque des 23-24 septembre 1987. Ed. M. Cloet, F. Daelemans. Brussel : Archief- en Bibliotheekwezen in België, 1988. 277 p.
ISBN ontbreekt

Bundel artikelen o.m. over preekboeken als bron, verzuiling

signatuur
3920
2.1 c13
Godsdienst

trefwoorden
leven, godsdienstig(België)
katholiek
overlevering schriftelijke
verzuiling