Home Databanken VTB

Geerlings, Frans G.J. Draaksteken te Beesel: Hoe het was en wat er overbleef. In: Jaarboek heemkundevereniging Maas Swalmdal: nr. 8 (1988) 17-47

Overgebleven draaksteekplaatsen in Europa; het ontstaan van het draaksteken; het draaksteken in Beesel voor en na 1900; de rol van schuttersgilde, kermis, Van der Ven, de veranderingen.

signatuur
J 020

trefwoorden
draaksteken(Nederland, Limburg, Beesel)
kermis
schuttersgilde
Sint Joris

auteur
Geerlings, Frans G.J.