Home Databanken VTB

Leefstijlen in Nederland; een verkennende studie. Rijswijk : Planbureau, 1988. 118 p.
ISBN 90 377 0006 3

Bespreking van enkele leefstijlstudies; theorie en methodologie; verkenning van leefstijlpatronen in Nederland; leefstijlpatronen in de stad Utrecht

signatuur
3900
XIII.4
Socia

trefwoorden
leefstijl(Nederland, Utrecht, Utrecht)
consumptie
vrijetijdsbesteding
voeding
mentaliteit
leefstijl