Home Databanken VTB

Fortuin, Johanna, Jan van Kilsdonk. Afscheid nemen van onze doden. Rouwen en rouwgebruiken in Nederland. Kampen : J.H. Kok, 1988. 157 p.
ISBN 90 242 4950 3

multidisciplinaire benadering van rouw en rouwverwerking

signatuur
3905
1.3
Afscheid

trefwoorden
dood(Nederland)
rouw
graf
begrafenis

auteur
Fortuin, Johanna, Jan van Kilsdonk