Home Databanken VTB

Donnison, Jean. Midwives and medical men: a history of the struggle for the control of childbirth. 2e dr.. New Barnet : Historical Publication, 1988. 259 p.
ISBN 0 948667 00 1

Medicalisering van de geboorte; veranderingen in rol, relatie vroedvrouw-arts

signatuur
3910
12.3.1
Donn

trefwoorden
geboorte(Engeland)
geneeskunde
vroedvrouw
zwangerschap

auteur
Donnison, Jean