Home Databanken VTB

Christiansen, Palle Ove. Construction and consumption of the past. From Montaillou to The name of the rose. In: Ethnologia Europaea: 18:1 (1988) 5-24

Het laatste decennium tekent zich binnen de geschiedwetenschap een richting af die voornamelijk geïnteresseerd is in het beschrijven van gebeurtenissen op microniveau, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar individuen en hun relaties en denkbeelden. Bekende voorbeelden daarvan zijn de werken van Ladurie (Montaillou), Ginzburg (De kaas en de wormen) en Davis (The return of Martin Guerre). Christiansen keurt deze ontwikkeling af, en beziet daarbij vooral het werk van Ladurie met een uitermate kritisch oog. Ladurie's studie is volgens Christiansen ahistorisch. Het dorp Montaillou wordt gepresenteerd als een op zich zelf staand geheel, los van invloeden van buiten. Binnen dit dorp worden de -interessante- persoonlijke relaties, opvattingen en bezigheden beschreven van een groot aantal dorpelingen, maar meer ook niet. Ook geeft Ladurie de indruk dat het leven in Montaillou niet veel verschilde van dat van andere middeleeuwse dorpen, terwijl de verschillen tussen alleen al Zuid- en Noord-Frankrijk enorm waren. De geschiedenis gaat op deze wijze weer terug naar de tijd dat een goed verhaal op de eerste plaatst kwam en het kritisch bewerken van de bronnen en het plaatsen van het onderwerp binnen een bredere context van minder belang was of zelfs in het geheel geen rol speelde. Christiansen vindt dat een, na de teleurstelling over de grote theorische concepties de jaren zestig begrijpelijke, maar niettemin gevaarlijke ontwikkeling.

signatuur
E 053

trefwoorden
cultuurgeschiedenis
mentaliteit
volkskunde
historiografie
etnologie

auteur
Christiansen, Palle Ove