Home Databanken VTB

Buist, Girbe. Levende spreekwoorden; gebruiksvoorwerpen in Nederlandse zegswijzen verklaard. Utrecht : Matrijs, 1988. p.
ISBN 90 70482 69 X

signatuur
3991
I
Buist

trefwoorden
spreekwoord(Nederland)

auteur
Buist, Girbe