Home Databanken VTB

Botke, IJ. 'Gaat, krijgt een boek of pen in hant en oefent daarin u verstant'. Drie generaties Teenstra en de Verlichting op het Groninger platteland (1775-1825).
Catalogus tentoonstelling UB Groningen, 1 december 1988-26 januari 1989. Groningen : Universiteitsbibliotheek, 1988. 136 p.
ISBN 90 367 0123 6

Beeld van de culturele ontwikkeling van Groninger boeren, in samenhang met veranderingen op economisch, politiek en sociaal gebied.

signatuur
3900
XIII.3 c1
Botke

trefwoorden
Teenstra(Nederland, Groningen)
cultuurbeinvloeding
boer
lezen

auteur
Botke, IJ.