Home Databanken VTB

Montfoort. Geschiedenis van een kleine Utrechtse stad, 1670-1750. Red. Ada Beerthuizen-van Kooten. z.pl. : Stichting Stichts-Hollandse Bijdragen, 1988. 336 p.

signatuur
9309
c6
Montfoort

trefwoorden
spel(Nederland, Utrecht, Montfoort)
vastenavond
vermaak (p. 255-267)
vrijen (p. 227-237)
zondag, heiliging (p. 204-210)