Home Databanken VTB

Montfoort. Geschiedenis van een kleine Utrechtse stad, 1670-1750. Red. Ada Beerthuizen-van Kooten. z.pl. : Stichting Stichts-Hollandse Bijdragen, 1988. 336 p.

signatuur
9309
c6
Montfoort

trefwoorden
wonen(Nederland, Utrecht, Montfoort)
kermis
mei
inventaris (p. 171-179)
sacramentsdag
sinterklaas