Home Databanken VTB

Bax, M. Religieuze regimes in ontwikkeling. Verhulde vormen van macht en afhankelijkheid. Hilversum : Gooi en Sticht, 1988. 128 p.
ISBN 90 304 0421 3

De ontwikkeling van religieuze formaties op basis van Elias' model van staatsonwikkeling; de overeenkomsten en verschillen van religieuze formaties en staatsformaties; aangeven van minder eenzijdig perspectief voor de berstudering van de religie
Beschrijving van de verhouding volksgeloof-officieel geloof in termen van machtsverhoudingen

signatuur
3910
III
Bax

trefwoorden
antropologie
katholiek
bedevaart (p.92-111)
O.L.V.
Sint Donatus (p.52-70)
volksreligiositeit

auteur
Bax, M.