Home Databanken VTB

Bax, Erik H. Modernization and cleavage in Dutch society; a study of long term economic and social change. Groningen : UP, 1988. 252 p.
ISBN 90 9002580 4

lange termijn veranderingen in het Nederlandse pluralisme en de verhouding ervan tot de economische en sociale veranderingen.

signatuur
3905
2.4
Bax

trefwoorden
cultuurverandering(Nederland)
modernisering

auteur
Bax, Erik H.